AZ ÉTV. SZERINTI KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS ÚJ FELTÉTELEI

Nem minden ingatlantulajdonos tudja, hogy az önkormányzatok nem tudnak korlátozástól mentesen, minden következmény nélkül módosítani az adott telek építésügyi szabályain. Az Építési törvény 30. §-a előírja, hogy ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg vagy korlátozza, és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kártalanítást kell kapnia. 2019. januárjában két nagyon lényeges előírással egészültek ki a korlátozási kártalanítás rendelkezései, amelyeket minden érintettnek ismernie kell.